Home

PEP Housing ehf. og Smáíbúðir ehf. kynna lausn við að koma upp umhverfisvænu og hagkvæmu íbúðahúsnæði á Íslandi í líkingu við það sem rutt hefur sér til rúms víða erlendis. Um er að ræða nýtingu sjálfstæðra íbúðaeininga sem byggingarefnis fyrir fjölbýlishús með það að leiðarljósi að halda kostnaði í lágmarki og afhendingartíma stuttum. Með því vonast aðstandendur verkefnisins til þess að unnt verði að bjóða upp á hagkvæmt og vistvænt leiguhúsnæði og mæta þannig brýnni þörf fyrir slíkt húsnæði.

PEP Housing ehf. hefur umsjón með þróun og smíði og Smáíbúðir ehf. annast áframleigu og sölu. Markmiðið er að tryggja að einingarnar standist allar kröfur byggingarreglugerða í samráði við Mannvit verkfræðistofu. Teikningar sem lagðar verða fyrir bygginganefndir liggja fyrir. Fyritækið hefur mótað sér umhverfisstefnu en unnið verður markvisst að því að íbúðirnar og starfsemi fyrirtækisins verði umhverfisvottuð.

Mannvit, Verkfræðideildin er með yfirumsjón með hönnun og teikningum.

Húsvernd, Sér um smíðavinnu og umsjón undirbúnings og frágangs

Límtré Vírnet, Þróar og framleiðir utanáliggjandi klæðningar og einangrun

Loftorka, Þróar og framleiðir utanáliggjandi stigaganga, lyftuhús og sökkla

Gluggagerðin, Hönnun og smíði glugga og hurða

Iðntré, Hönnun og framleiðslu innréttinga

GH Lagnir, Sér um pípulagnir og þróun lagnalausna

Straumleiðir, Sér um raflagnir og samskiptakerfi

Rafkaup, Hönnun lýsingar

Flotgólf, Gólfílögn

Þessi nýja lausn hefur verið kynnt fulltrúum ríkis og sveitarfélaga. Viðbrögð hafa verið jákvæð og flestir sjá tækifæri í að bregðast skjótt við núverandi vanda á leigumarkaði með lausnum fyrirtæksins. Vert er að benda á að jafn auðvelt er að taka niður íbúðirnar og að koma þeim upp þannig að lausnin hentar ákaflega vel þar sem skipulagsvinnu er ekki lokið.

Auk þeirra sem að ofan greinir hefur fjöldi einstaklinga og fyrirtækja veitt ómetanlegan stuðning og aðstoð m.a. gerði R.B.RUM í Hafnarfirði okkur kleyft að sýna íbúðina með uppbúið rúm.

Hafið samband við: abo@pep.is

PEP Macedonia

 

 

The Albania Macedonia peoples’ Empowerment Programme, AMPEP


was established in 2001 to support villages in Albania and Macedonia in taking care of and managing their own lives. It started in rural villages in the Macedonian municipalities Dolneni, Resen and Sopotnica and in the Albanian communes Liqenas, Pojan and Vithkuq, AMPEP staff worked together with villages people and municipality authorities to improve living conditions.

PEP Bosnia and Herzegovina

 

Hamlet is a small unit of settlements

 


The PERA project was based on a set of democratic principles in line with the BiH governmental strategy on local governing to increase the involvement of citizens in the decision making. The timeframe for the direct implementation of the project was 3 years plus the preparation, evaluation and reporting period, thus it covered the period from September 2008 until April 2012.

 

The original goal of the PERA project was sustainable development of rural villages in BiH, which ultimately would lead to improved quality of life in a number of rural villages in line with observation made by UNDP and NHDR in 2007 . The three-year operational objectives of the PERA project were:

• Structured communication is established and sustained between village councils and Local Governments.

• Measurable positive changes on issues of local governing are verified and documented in the villages.

• Projects of public service nature are completed through the cooperation of villages and local governments within the targeted areas.

• The targeted local governments are actively disseminating the practices established by the project through their municipal association.

Early 2009 a Memorandum of Understanding were signed between PEP International and 20 municipalities to target 3-7 villages within each municipality and jointly work towards the goal of improving the communication with these villages.

Bosanski

 

Samo Proba

 


Molimo pogledajte priloženi End Izvješće za PERA

Ovaj Izvještaj je baziran na iskustvima iz 28 općina i 208 sela u Bosni i Hercegovini, koja su bila posjećena i proučavana tokom PERA projekta. Tu su i podaci iz više od 80 zapisnika sa sastanaka u općinama, 1023 sastanka u selima i 5235 individualnih intervjua lokalnog seoskog stanovništva.