Bosanski

 

Samo Proba

 


Molimo pogledajte priloženi End Izvješće za PERA

Ovaj Izvještaj je baziran na iskustvima iz 28 općina i 208 sela u Bosni i Hercegovini, koja su bila posjećena i proučavana tokom PERA projekta. Tu su i podaci iz više od 80 zapisnika sa sastanaka u općinama, 1023 sastanka u selima i 5235 individualnih intervjua lokalnog seoskog stanovništva.